Backspace на клавиатурата: местоположение и местоназначение

В тази статия ще се запознаем с клавиша Backspace: разгледайте основната му цел, определете къде е на клавиатурата и какво се откроява на фона на други ключове. В резултат на четенето на тази статия ще научите всичко за този ключ.

Въведение в Backspace

Преди да започнете работа с персонален компютър, трябва да се запознаете с клавиша Backspace. Основната цел на това е да върне курсора на една позиция назад, с последващо премахване на символа в това място. За съжаление, само с едно натискане на бутон се изтрива само един символ, което е изключително неприятно, когато трябва да изтриете голямо количество текст. Въпреки това, за да премахнете повече символи, първо можете да маркирате текста и след това да натиснете Backspace.


За по-добро запаметяване на основната функция на този ключ, тя трябва да бъде преведена от английски език. "Назад" се превежда като "обратен", а "Пространство" е "пространство". Въпреки това, функцията на този бутон може да варира в зависимост от приложението, което изпълнява заданието. Например, в браузъра, комбинация от клавишите Alt + Backspace ще ви позволи да се върнете към страницата, която е била разглеждана по-рано.

Местоположение на ключа и неговата разлика от другата

Преди да можете да използвате знанията, които ви трябва, за да разберете само едно - къде е Backspace? Обикновено този ключ се намира в десния ъгъл на клавиатурата. За разлика от други бутони на клавиатурата, Backspace има няколко визуални характеристики, а именно:
  • изтеглената стрелка наляво;
  • надписс името си.
  • В зависимост от типа и модела на клавиатурата, позицията му може да варира. Необходимо е да се вземе предвид фактът, че доста често на лаптопите Backspace няма собствено име, а само изтеглената стрелка наляво. Поради това един неопитен потребител може да изпадне в изумление.

    Заключение

    Като обобщава гореизложеното, може да се разбере, че ключът играе много ниска роля при работа в текстов редактор и не само. Разбирането на неговото значение допринася за подобряване на качеството на писане на текстове и работа по неговото форматиране.

    Свързани публикации