System out println java - изход на конзолата

В Java е възможно да се извеждат данни от всякакъв тип. Той е реализиран с помощта на низ от кода System.out.println () в Java. Основната среда на използване на метода е услугата и демонстрационните програми. Други видове приложения не се прилагат, тъй като водят до заключение на графични потребителски интерфейси с прилагането на други методи.

Какво е метод

В Java има потоци, през които се изпълнява изходната функция. Всеки от тях се представя като отделна инструкция, чийто ред на изпълнение се дава от потребителя. Потоците са свързваща връзка между входно-изходните системи и физическото устройство, така че принципът на тяхната работа е същият. Различни са само методите, прилагани към тях.


В програмния език потоците байтове принадлежат на два отделни суперкласа. Това InputStream - обработва входните функции и OutputStream - изход. Те са необходими за байтови потоци и има класове на символи Запис и четене. Пакетът java.lang е включен във всички Java приложения. Той съдържа система, която използва някои стандартни елементи за изпълнение на System.out.println ().

Преглед на синтаксиса

За да разберете как работи командата на Java, трябва да разберете работата на всеки отделен компонент System.out.println (). Системата е класът, към който командата ще се справи при изпълнение. Той капсулира необходимите средства от класовете, които осигуряват работата на метода. Out е променлива, която се дефинира от изходния клас и приема поток. Тя се нарича от System. Това е случай на изход, така че има достъп до всички негови методи, основани на принципите на ООП. Println () е инстанция на клас Outputstream с имеPrintStream. Той съдържа инструкции за обработка на данните, показани на екрана. Той се отнася до променливата out. Както при всяка функция, аргументите могат да бъдат предадени тук.


По този начин, за да се изведе линията Hello, програмата Java се отнася за системата, а другата - за изхода, а след това за PrintStream, които са екземпляри от класа OutputStream и произвеждат необходимите действия.

Примери за работа

Работата с метода може да бъде осигурена чрез терминала на операционната система или средата за разработка. Преди това се създава проект и клас със същите имена. В прозореца за създаване на елементи можете да поставите отметка върху основния метод. В резултат на това получаваме код с данните, необходими за работа. Въведете основния метод в основната празна команда за извеждане на конзола.
В Java, методът println на системата може да извежда различни типове данни. За да се покаже низ, е необходимо в празна скоба като аргумент да се определи набор от всякакви символи в кавичките.
Методът може да предава стойности на променливи от всякакъв тип. За да направите това, трябва да въведете името на променливата без кавичките, от които ще бъде взета стойността.
Можете също така да предавате стойността на няколко променливи и действия върху тях заедно с низ.
Този код ще изведе резултата от добавянето на променливи и низове. Чрез добавяне на спецификациите и изходните последователности към системната външна версия, примерите могат да бъдат реализирани по различен начин.
Спецификаторът% d се използва тук, който приема стойностите на аргументите, разделени със запетая. В този пример няма прехвърляне на линия. Тя се осигурява от метода println (), за разлика от print () иprintf (), които не се превеждат. Възможно е да се постигне тази функция с помощта на изходната последователност n. Необходимо е да се добави подред заради място в мястото, където се изисква прехвърляне.
System.out.println () в Java има свои собствени списъци с последователности за бягство и заимствани от C ++ спецификатори.

Кратко въведение

Когато трябва да се съкрати времето за писане на код и да се избегнат грешки, бързи начини за писане на помощ за код. За да извършите бързо въвеждането на System.out.println () на Java, трябва да въведете syso, натиснете клавиша Enter. Това се прави както следва.
Когато въвеждате кратка форма на команда, се появяват изскачащи прозорци. Щраквайки върху някоя от тях, системата ще добави желания край на инструкцията. По този начин Java реализира всички изходни възможности. За да ги овладеят в световен мащаб, има доста практика с използването на всички описани характеристики.

Свързани публикации